Νέα έκδοση τόμου με τίτλο: “Southeast Europe in Focus: External Actors Series: China” από τον Δρα Jens Bastian, Ειδικό Σύμβουλο του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Οι επτά συμβολές που περιέχονται στον συλλογικό τόμο συζητούν διάφορες όψεις και δυναμικές των σχέσεων μεταξύ Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κίνας. Αναδεικνύουν συγκριτικές εξελίξεις σε πεδία πολιτικής όπως οι εξωτερικές επενδύσεις της Κίνας στην περιοχή, η πλατφόρμα συνεργασίας 17+1, ο ρόλος των πολιτικών ελίτ και των κρατικών μέσων ενημέρωσης, ο Κινεζικός τουρισμός σε χώρες της περιοχής, και ο τρόπος διακυβέρνησης της συνεργασίας μεταξύ Κίνας και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο τόμος είναι ελεύθερα προσβάσιμος σε μορφή pdf, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.sogde.org/publikationen/southeast-europe-in-focus/