• Η πλατφόρμα εξωτερικής πολιτικής της αντιπολίτευσης επιδιώκει να βελτιώσει τις σχέσεις με τη Δύση, συνεχίζοντας ταυτόχρονα να ακολουθεί μια πιο ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική.
  • Η εξασφάλιση της ασφαλούς, εθελοντικής και νόμιμης επιστροφής των Σύρων προσφύγων μέσω της προσέγγισης με το καθεστώς Άσαντ, όπως προτείνει η αντιπολίτευση, θα αποδειχθεί ανεδαφική.
  • Σε τελική ανάλυση, μια δημοκρατική Τουρκία που διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική με γνώμονα τα συμφέροντα των πολιτών της και όχι τα συμφέροντα ενός ανθρώπου θα είναι ένας ισχυρότερος και πιο αξιόπιστος παράγοντας στην παγκόσμια σκηνή.

Το Κείμενο πολιτικής υπογράφει ο Nicholas Danforth, Κύριος Ερευνητής Εξωτερικού στο Πρόγραμμα Τουρκίας του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Διαβάστε το εδώ (στα Αγγλικά).