Στις 4 Μαρτίου 2015 παρουσιάστηκε από τον  Επίτροπο Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, κο Δ. Αβραμόπουλο, η περίληψη της πρότασης της Επιτροπής για μια νέα “Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Μετανάστευση” στο πλαίσιο εντατικοποίησης των προσπαθειών διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών από τρίτες χώρες προσδιορίζοντας και τους τέσσερις βασικούς τομείς ανάληψης δράσης.  Το κείμενο της Δρος Α. Δημητριάδη παρουσιάζει τα κύρια σημεία της νέας πολιτικής για τη μετανάστευση και το άσυλο, αναδεικνύει ομοιότητες και διάφορες με τις ευρωπαϊκές πολιτικές του παρελθόντος  για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος και των διαστάσεων που λαμβάνει σε ευρωπαϊκό έδαφος και επισημαίνει τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης ώστε να καταστεί εφικτή μια ολιστική προσέγγιση αντιμετώπισης της μετανάστευσης με ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και ίσο καταμερισμό των μεταναστών  στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Ενημερωτικό Σημείωμα 35/2015: The European Agenda for Migration: A new narrative for an old tale?

Συγγραφέας: Δρ. Αγγελική Δημητριάδη