Η Έντα Γκέμη και ο Μπλεντάρ Φετά συνέταξαν την έκθεση του Δικτύου Ειδικών για τη Διεθνή Μετανάστευση του ΟΟΣΑ, που αναλύει τις εξελίξεις γύρω από το μεταναστευτικό ζήτημα στην Ελλάδα. Η έκθεση περιέχει δεδομένα και πληροφορίες για όλο το έτος 2021 καθώς και για τους πρώτους εννέα μήνες του 2022.

Η έκθεση εξετάζει τα χαρακτηριστικά του μεταναστευτικού πληθυσμού στην Ελλάδα, το μέγεθος και τα κύρια κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά του, καθώς και τη συμμετοχή του στην αγορά εργασίας. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά τις ροές των αιτούντων άσυλο και παράτυπων μεταναστών που έχουν εισέλθει στην χώρα μέσω των ελληνοτουρκικών θαλάσσιων και χερσαίων συνόρων. Οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις πολιτικές για τη μετανάστευση και την ενσωμάτωση, καθώς επίσης πληροφορίες για τις συνεχιζόμενες συζητήσεις γύρω από σχετικά θέματα της μεταναστευτικής πολιτικής συμπεριλαμβάνονται επίσης στην έκθεση.

Όσο αφορά τα ευρήματα, οι συγγραφείς της έκθεσης έχουν εντοπίσει τρεις βασικές τάσεις που χαρακτήρισαν την ελληνική μεταναστευτική διακυβέρνηση την περίοδο 2021-2023, συγκεκριμένα την μετατόπιση από την ανθρωπιστική απάντηση στην πολιτική ασφαλείας, την εντατικοποίηση της επιτήρησης των συνόρων με τη χρήση προηγμένων τεχνολογικών μέσων και την έμφαση στη διαχείριση της νόμιμης εργατικής μετανάστευσης ως απάντηση στην γήρανση του πληθυσμού της Ελλάδας και στους φθίνοντες οικονομικούς δείκτες.

Η εν λόγω εθνική έκθεση συμβάλλει καίρια στο έργο του ΟΟΣΑ και κυρίως, στη σύνταξη της ετήσιας βασικής έκθεσης του οργανισμού σχετικά με τις προβλέψεις του για τη Διεθνή Μετανάστευση.

Μπορείτε να διαβάσετε την πλήρη έκθεση για την Ελλάδα εδώ. (στα Αγγλικά)

Μπορείτε να διαβάσετε τις προβλέψεις του ΟΟΣΑ για τη Διεθνή Μετανάστευση εδώ. (στα Αγγλικά)