Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης ολοκλήρωσε τις εργασίες της με μια σειρά συγκεκριμένων προτάσεων προς ενίσχυση του Ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Το ΕΛΙΑΜΕΠ από κοινού με το Ίδρυμα Hanns Seidel αναλύει την επόμενη μέρα της Διάσκεψης και τα βασικά της αποτελέσματα. Ο Γιάννης Εμμανουηλίδης (European Policy Centre) εστιάζει σε συγκεκριμένες προτάσεις που μπορούν να αξιοποιήσουν τη δυναμική της Διάσκεψης, συμβάλλοντας στην εμπέδωση του δημοκρατικού και διαβουλευτικού χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Γιώργος Παγουλάτος (ΕΛΙΑΜΕΠ) εντοπίζει τις πέντε κεντρικές προκλήσεις που ανέδειξε η Διάσκεψη, κυρίως ως προς τη θεσμική της στόχευση και την διαδικασία που ακολουθήθηκε. Ο Σπύρος Μπλαβούκος (ΕΛΙΑΜΕΠ), αναλύει το ρόλο κεντρικών δρώντων στη Διάσκεψη, με έμφαση στη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Δήμου και των πολιτών, την εμπλοκή της Επιτροπής και των κυβερνήσεων των κρατών-μελών. Τέλος, οι Benjamin Bodson και Ward den Dooven (Egmont Institute) εξετάζουν τη Διάσκεψη από την οπτική γωνία τριών χωρών (Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο) διερευνώντας το βαθμό ετοιμότητας και τη διάθεση των κυβερνήσεων στις χώρες αυτές να υλοποιήσουν τις προτάσεις των πολιτών.

Διαβάστε την ανάλυση εδώ (στα Αγγλικά).