Η απώλεια πολλών ανθρώπινων ζωών, σε μια προσπάθεια να διασχίσουν τη Μεσόγειο στρέφει για μία ακόμα φορά την προσοχή των μέσων ενημέρωσης και των πολιτικών στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ όσον αφορά στη διακυβέρνηση της παράτυπης μετανάστευσης και του ασύλου.

Ωστόσο, αυτό που φαίνεται να απουσιάζει ακόμη είναι η κατανόηση (από τους εμπειρογνώμονες και τους φορείς χάραξης πολιτικής) του τι οδηγεί τους ανθρώπους στο να θέσουν την ζωή τους σε κίνδυνο αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον. Το κείμενο  περιλαμβάνει προτάσεις προς την Ελληνική κυβέρνηση και τους φορείς χάραξης πολιτικής βασισμένο στα αποτελέσματα του προγράμματος IRMA.

Μπορείτε εδώ να βρείτε το κείμενο πολιτικής.