Το Κείμενο Πολιτικής 26/2016 του ΕΛΙΑΜΕΠ ασχολείται με την Ανατολική Μεσόγειο το 2020. Σε επιμέλεια του Γενικού Διευθυντή του Ιδρύματος Δρος Θάνου Ντόκου το συγκεκριμένο κείμενο πολιτικής επεξεργάζεται σενάρια και εμπεριέχει προτάσεις πολιτικής.  Τα ευρήματα και συμπέρασματα βασίζονται σε συνέδριο που διοργάνωσαν τo ΕΛΙΑΜΕΠ και το Konrad Adenauer Stiftung (KAS) με θέμα «Ανατολική Μεσόγειος 2020: Εξελίξεις σε Ζητήματα Ασφάλειας» σστην Αθήνα, στις 22-24 Οκτωβρίου 2015. Το συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μελετών για Θέματα Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUISS) και με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Δημόσιας Διπλωματίας του ΝΑΤΟ.