Στο τελευταίο κείμενο πολιτικής του για το EU Policy Hub, ο Bledar Feta, Junior Research Fellow του Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ, ασχολείται με την προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων στην Αλβανία μέσω των προϋποθέσεων διεύρυνσης της ΕΕ.

Το κείμενο πολιτικής υποδεικνύει ότι η ΕΕ αναλαμβάνει τις ευθύνες σχετικά με την προστασία των μειονοτήτων μέσω της ανάπτυξης μιας συνολικής και συνεκτικής προσέγγισης της ΕΕ, η οποία θα αυξήσει την αξιοπιστία των Βρυξελλών στα μάτια υποψήφιων και δυνητικών υποψηφίων κρατών.

Η πολιτική της ΕΕ έναντι των μειονοτήτων φαίνεται ότι βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης δεδομένου ότι οι Βρυξέλλες δεν είναι ακόμη σε θέση να προσφέρουν ένα ομοιόμορφο μοντέλο προστασίας των μειονοτήτων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η απουσία συγκεκριμένων προτύπων για την προστασία των εσωτερικών μειονοτήτων δημιουργεί αμφιβολίες σχετικά με την αξιοπιστία και τη συμβολή της ΕΕ στην προστασία των μειονοτήτων στο εξωτερικό, ιδίως στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που φιλοδοξούν να γίνουν κράτη μέλη.

Μπορείτε να το δείτε εδώ.