Αυτό το Κείμενο Εργασίας για το έργο DEMOS διερευνά δημόσιες πολιτικές που προηγούνται της ανόδου του λαϊκισμού μέσω τεσσάρων μελετών περίπτωσης. Σε  αυτές περιλαμβάνονται δύο κράτη μέλη της ΕΕ (Ελλάδα και Ουγγαρία) λόγω της ισχυρής, μακροχρόνιας υποστήριξης των λαϊκιστικών κομμάτων σε αυτά, ένα κράτος μέλος της ΕΕ (Λιθουανία), όπου η υποστήριξη των λαϊκιστικών κομμάτων παραμένει μέτρια, αν και ιστορικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά υποδηλώνουν πιθανή άνοδο του λαϊκισμού, και μια χώρα (Τουρκία) που παρουσιάζει τάσεις  ενός είδους υβριδικού λαϊκισμού. Το κείμενο διερευνά επίσης τον ρόλο των δημόσιων πολιτικών στη μετάβαση από δημοκρατικά σε αυταρχικά καθεστώτα.

Συγγραφείς:

Bartha, Attila (Centre for Social Sciences, CSS, Budapest) Μπαζώτη, Πέρη (ΕΛΙΑΜΕΠ, Αθήνα)
Benedek, Istán (Centre for Social Sciences, CSS, Budapest) Butkevičienė, Eglė (Kaunas University of Technology, KTU) Κατσίκας, Δημήτριος (ΕΛΙΑΜΕΠ, Αθήνα) Morkevičius, Vaidas (Kaunas University of Technology, KTU) Sahin, Osman (Glasgow Caledonian University, GCU), Schlett, Bálint (Centre for Social Sciences, CSS, Budapest) Žvaliauskas, Giedrius (Kaunas University of Technology, KTU)

Συντάκτης:

Bartha, Attila (Centre for Social Sciences, CSS, Budapest)