Αυτό το Κείμενο Εργασίας για το έργο DEMOS διερευνά τις αντιδράσεις των ομάδων-στόχων στον λαϊκιστικό λόγο μέσω ομάδων εστίασης σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες και πραγματοποιεί μια ποσοτική ανάλυση των δεδομένων από το Facebook σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες. Καταδεικνύει τους τρόπους με τους οποίους ο λαϊκιστικός λόγος και οι πολιτικές επηρεάζουν τις ομάδες-στόχους, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών, εθνικών ή θρησκευτικών μειονοτήτων, ακαδημαϊκών και ομάδων ΛΟΑΤΚΙ+.

Συγγραφείς:

Osman Şahin (Glasgow Caledonian University, GCU), Federico Vegetti (University of Turin, UNITO), Umut Korkut (GCU), Giuliano Bobba (UNITO), Moreno Mancosu (UNITO), and Antonella Seddone (UNITO)Agnieszka Stępińska (Adam Mickiewicz University, Poznan, AMU), Samuel Bennett (AMU), Artur Lipiński (AMU), Δημήτρης ΣωτηρόπουλοςΜάνος ΤσατσάνηςΑλεξία Μητσικώστα (Hellenic Foundation for European & Foreign Policy, ELIAMEP), Zsuzsanna Árendás, Vera Messing (Centre for Social Sciences, Budapest), Nicolas Hubé, and Martin Baloge (University of Lorraine, UL).