Στο πλαίσιο της ερευνητικής του δραστηριότητας για την ανασύσταση και αναδιοργάνωση της Ευρώπης (‘Reinventing Europe‘) το European Council on Foreign Relations (ECFR) δημοσιεύει αναλύσεις που εστιάζουν στη δημόσια συζήτηση ανά χώρα μέλος σχετικά με την κρίση και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο παρόν κείμενο ο καθηγητής Γιώργος Παγουλάτος επεξεργάζεται την ευρωπαϊκή οικονομική κρίση από την ελληνική οπτική γωνία. Μπορείτε να διαβάσετε την ανάλυση του κ. Παγουλάτου εδώ.