Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το κείμενο ανάλυσης του Γενικού Διεθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ Δρος Θάνου Ντόκου με θέμα: «Η ενέργεια ως εργαλείο στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδας». Το κείμενο δημοσιέυθηκε στην ιστοσελίδα του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων.