Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το κείμενο ανάλυσης του Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και ερευνητή Α’ του ΕΛΙΑΜΕΠ Δημήτριου Α. Σωτηρόπουλου για τον αντίκτυπο της κρίσης στην ελληνική κοινωνία. Το κείμενο δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Friedrich Ebert. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.