Σκοπός της μελέτης είναι να εξετάσει τις πολιτικές που αφορούν στους μετανάστες – όχι μόνο τις πολιτικές εισόδου και ελέγχου, αλλά και αυτές που αφορούν τα εργασιακά ζητήματα και την ασφάλιση, ως προς τη σημασία που έχουν στις προσωπικές ιστορίες των Ουκρανών. Ο όρος «παράτυπος μετανάστης» χρησιμοποιείται με την έννοια του ξένου που παραμένει χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα στη χώρα ως αποτέλεσμα της νομοθεσίας και των διατάξεων που ορίζουν κάποιες μορφές κινητικότητας ως επιθυμητές και νόμιμες, ενώ άλλες ως παράνομες και μη-επιθυμητές (Castles, S. Et al. 2012).

Συγγραφέας: Μαρίνα Νικόλοβα

ΙΡΜΑ Μελέτη Περίπτωσης: Η δυναμική της μετανάστευσης των Ουκρανών στην Ελλάδα: Διαδρομές, αποφάσεις και πρακτικές