Η ένοπλη σύρραξη σε εξέλιξη στη Λωρίδα της Γάζας προκάλεσε μια μεγάλη ανθρωπιστική κρίση και συνιστά απειλή για τη διεθνή ειρήνη. Οι δολοφονικές επιθέσεις της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ και η κράτηση ομήρων συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις του δικαίου των ενόπλων συρράξεων και τέλεση εγκλημάτων πολέμου. Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι δεν δρα σε άσκηση του δικαιώματος άμυνας σύμφωνα με το δίκαιο χρήσης βίας. Αντιθέτως, υποστηρίζει ότι νομικό πλαίσιο που διέπει τη δράση του είναι το δίκαιο των ενόπλων συρράξεων και συγκεκριμένα οι κανόνες που αφορούν τη διεξαγωγή των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Το Ισραήλ επιμένει ότι ενεργεί με σεβασμό στο ανθρωπιστικό δίκαιο. Ωστόσο, η ερμηνεία των κανόνων που προβάλει και η αντίληψη του περί της έκτασης εφαρμογής τους αποτελούν αντικείμενο έντονης αμφισβήτησης.

Το κείμενο πολτικής υπογράφει ο Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, Νομική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Διαβάστε το εδώ σε μορφή pdf (στα Αγγλικά).