Βιβλίο της Εμμανουέλας Δούση Η περιβαλλοντική διακυβέρνηση σε κρίση, Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα