• Ο πολιτιστικός πόλεμος (Kulturkampf) μαίνεται στην Τουρκία και το αλκοόλ είναι για άλλη μια φορά ένα από τα σημαντικότερα μέτωπα.
  • Οι αντίθετες πολιτιστικές ταυτότητες αναδεικνύονται σε ισχυρό μέσο πόλωσης.
  • Ο συνεχιζόμενος πολιτιστικός πόλεμος προβάλλει τις δυνατότητες του ΑΚΡ αλλά και τα όριά του.

Το Policy brief υπογράφουν ο Ευάγγελος Αρεταίος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Πρόγραμμα Τουρκίας του ΕΛΙΑΜΕΠ και η Χριστίνα Καποδίστρια, Ασκούμενη στο ερευνητικό Πρόγραμμα Τουρκίας του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Διαβάστε το εδώ (στα Αγγλικά).