• Το ΕΛΙΑΜΕΠ ένωσε τις δυνάμεις του με το IPC με την υποστήριξη της DiaNEOsis για τη διοργάνωση της πρώτης κοινής σειράς ελληνοτουρκικών ερευνών κοινής γνώμης. 
  • Πέντε γύροι ερευνών διεξήχθησαν ταυτόχρονα και στις δύο χώρες, διερευνώντας τη συνεργασία, τις συγκρούσεις, τον εθνικισμό, τις αντιλήψεις, τους πολυμερείς θεσμούς και τους κοινωνικούς δεσμούς. 
  • Καταγράφηκε μια ισχυρή προτίμηση στα ειρηνικά μέσα επίλυσης των συγκρούσεων, με διαφοροποιήσεις στην έμφαση στις διμερείς συνομιλίες και στην πολυμέρεια. 
  • Η παρουσία της Τουρκίας στην ελληνική δημόσια σφαίρα είναι πολύ ισχυρότερη από την παρουσία της Ελλάδας στην τουρκική δημόσια σφαίρα. 
  • Οι ελληνικές απόψεις για την Τουρκία είναι πιο συνεκτικές σε σύγκριση με τις τουρκικές απόψεις για την Ελλάδα. 
  • Η θρησκευτικότητα αποτελεί σημαντικό δείκτη της στάσης απέναντι στην άλλη πλευρά. 
  • Η κοινή γνώμη και στις δύο χώρες είναι επιφυλακτική όσον αφορά το ρόλο του διεθνούς παράγοντα, καθώς υπάρχει ανησυχία για την προκατάληψή του υπέρ της άλλης πλευράς.

Το κείμενο υπογράφουν οι Evren Balta, Καθηγήτρια Διεθνών Σχέσεων, Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Özyeğin και Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μπίλκεντ και Επικεφαλής του Προγράμματος Τουρκίας του ΕΛΙΑΜΕΠ, και αποτελεί προϊόν της ερευνητικής συνεργασίας του ΕΛΙΑΜΕΠ και του IPC, με την υποστήριξη της διαΝΕΟσις.

Διαβάστε το εδώ στα Αγγλικά).