Στον συλλογικό τόμο Theorizing the European Neighbourhood Policy που εκδόθηκε από τον Οίκο Routledge σε επιμέλεια Sieglinde Gstöhl and Simon Schunz συμμετέχει η ερευνήτρια του ΕΛΙΑΜΕΠ  Δρ. Παναγιώτα Μανώλη. Συγκεκριμένα, η Δρ. Μανώλη έγραψε κεφάλαιο με θέμα ‘A Structural Foreign Policy Perspective on the European Neighbourhood Policy’. Περισσότερες πληροφορίες για το βιβλίο είναι διαθέσιμες εδώ.