Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης δημιουργήθηκε για να κλείσει το χάσμα μεταξύ των πολιτών και των δομών χάραξης πολιτικής της ΕΕ. Οι βασικές ιδέες και τα αποτελέσματα της Διάσκεψης συμπεριλήφθηκαν στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2023. Σε άμεση ανταπόκριση στα συμπεράσματα της Διάσκεψης και στην περιρρέουσα δυναμική, η Επιτροπή δρομολόγησε επίσης, καθ’ όλη τη διάρκεια του 2023, πάνελ πολιτών για συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της Διάσκεψης και παρακολουθώντας εκ του σύνεγγυς αυτές τις εξελίξεις, το ΕΛΙΑΜΕΠ και το Ίδρυμα Hanns Seidel παρουσιάζουν το τρίτο συλλογικό κείμενο με έμφαση στη Διάσκεψη και την κληρονομιά της στο σύστημα χάραξης πολιτικής της ΕΕ.  

Στα δύο προηγούμενα κείμενα συμμετείχαν ακαδημαϊκοί και στελέχη δεξαμενών σκέψης που είχαν στενή σχέση με τη Διάσκεψη, είτε συμμετέχοντας σε αυτήν είτε παρακολουθώντας στενά και αναλύοντας τα διαβουλευτικά χαρακτηριστικά της. Στο τρίτο αυτό κείμενο, η προσοχή μετατοπίζεται στην οργανωμένη κοινωνία των πολιτών και τους κοινωνικούς εταίρους με συνεισφορές από τις δύο αυτές ομάδες. Στην εισαγωγή, ο Σπύρος Μπλαβούκος (επικεφαλής του ευρωπαϊκού προγράμματος Αριάν Κοντέλη του ΕΛΙΑΜΕΠ) προσφέρει μια επισκόπηση των εξελίξεων περισσότερο από ένα χρόνο μετά το τέλος της Διάσκεψης. Τη συμβολή του ακολουθούν οι Patrizia Heidegger (European Environment Bureau), Ιωάννης Βαρδακαστάνης, (European Disability Forum of the European Confederation of People with Disabilities)Alexandrina Najmowicz  (Civil Society Convention for the Future of Europe), Valeria Ronzitti (SGI Europe – Services of General Interest) και Esther Lynch (European Trade Union Confederation). Κάθε συμμετέχων εξηγεί τι σήμαινε η Διάσκεψη για την οργάνωσή του καθώς και τη συμβολή του στη διαδικασία. 

Μπορείτε να διαβάσετε τη μελέτη εδώ.