Αυτό το κείμενο πολιτικής εντάσσει την έκκληση της Ελλάδας στις υπόλοιπες χώρες-μέλη της ΕΕ για την επιβολή εμπάργκο στην πώληση όπλων στην Τουρκία στο πλαίσιο ανάλογων περιπτώσεων που είτε αφορούν την Ελλάδα είτε άλλων χωρών μελών της ΕOK/EE. Το κείμενο πολιτικής υποστηρίζει ότι η ικανότητα της ΕΕ για συλλογική δράση, σε συνδυασμό με την ιδιότητα κάποιων χωρών μελών ως παραγωγών εξελιγμένων οπλικών συστημάτων, σημαίνει ότι τα εμπάργκο όπλων συνιστούν δυνητικά γεγονότα-ορόσημα για την εξέλιξη της ταυτότητας της συλλογικής άμυνας της ΕΕ. Χώρες-μέλη της ΕΕ που απειλούνται από μη χώρες-μέλη θα τείνουν να εκλάβουν την επιβολή εμπάργκο όπλων σε αυτές τις χώρες-απειλές ως αναπόσπαστο και όχι τυχαίο χαρακτηριστικό του λόγου ύπαρξης της ΕΕ.

Το κείμενο υπογράφει ο Αντώνης Καμάρας, Επιστημονικός Συνεργάτη του ΕΛΙΑΜΕΠ. Μπορείτε να το διαβάσετε εδώ (στα Αγγλικά).