Το παρόν Κείμενο Πολιτικής παρουσιάζει τις κύριες προκλήσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση του Διαλόγου για την Άρση του Καθεστώτος Θεωρήσεων Εισόδου (Visa Liberalization Dialogue-VLD) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας. Εξετάζει τον αντίκτυπο της δημοκρατικής οπισθοδρόμησης, της παρακμής του κράτους δικαίου και της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και της απόκλισης στο νομικό πλαίσιο σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στον Διάλογο και υπογραμμίζει τη δυσπιστία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των μερών. Μέσω μιας σύγκρισης των Διαλόγων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την μία και της Γεωργίας, της Μολδαβίας, Ουκρανίας και Τουρκίας από την άλλη, σκιαγραφεί τις προϋποθέσεις  για την επιτυχία του Διαλόγου.

Το κείμενο υπογράφουν ο Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης, Κύριος Ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ και Επικεφαλής του Προγράμματος Τουρκίας και η Ayşe Tuba Uslu, τελειόφοιτη Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Bilkent.

Μπορείτε να το διαβάσετε εδώ (στα Αγγλικά).