• Η πανδημία περιόρισε τις προοπτικές ανάπτυξης και όξυνε τις αντιδράσεις εναντίον της παγκοσμιοποίησης.
 • Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία προκάλεσε ένα μεγάλο γεωπολιτικό ρήγμα, συνέβαλε στην εκτόξευση των τιμών της ενέργειας και των τροφίμων, με καταστροφικές επιπτώσεις στις αναπτυσσόμενες οικονομίες.
 • Απαιτούνται δραστικές παρεμβάσεις σε πέντε τομείς: αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, οικονομική αρωγή για τον περιορισμό των φαινομένων φτώχειας, ενίσχυση της κοινωνικής πρόνοιας, επέκταση μέτρων ελέγχου των πολυεθνικών εταιρειών και αποκατάσταση της αποτελεσματικότητας του διεθνούς συστήματος εμπορίου.
 • Απαιτείται διεύρυνση της οικονομικής συνεισφοράς εκ μέρους της Κίνας και του ΟΟΣΑ για βιώσιμη λύση στο πρόβλημα αντιμετώπισης της φτώχειας.
 • Απαιτούνται μεταρρυθμίσεις σε επίπεδο διαμόρφωσης πολιτικής, σε επίπεδο λήψης αποφάσεων και διεθνείς συνθήκες στα θέματα κλιματικής αλλαγής για να υπάρξουν οι προϋποθέσεις υιοθέτησης δραστικότερων μέτρων. Αναγκαίο εναρκτήριο βήμα είναι η συρρίκνωση των επιδοτήσεων για τους υδρογονάνθρακες. Ωστόσο, θα πρέπει να υλοποιηθούν τεράστιες επενδύσεις στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
 • Στον τομέα της υγείας έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, αλλά κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω χρηματοδότηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
 • Πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα η θωράκιση των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας. Και για αυτό ίσως κριθούν αναγκαία κάποια μέτρα όπως η θέσπιση ενός βασικού μισθού και η διαμόρφωση μιας πολιτικής ενεργών παρεμβάσεων στην αγορά εργασίας. Η στήριξη πρέπει να είναι επικεντρωμένη σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες και όχι σε περιοχές.
 • Κρίνεται κατεπείγουσα η εφαρμογή της συμφωνίας, που προσέδιδε στον ΟΟΣΑ διαμεσολαβητική ιδιότητα ως προς την επιβολή φορολόγησης ύψους 15% κατ’ ελάχιστον στα κέρδη των πιολυεθνικών εταιρειών
 • Η αποτελεσματικότητα των G-20 στα θέματα της υγείας και της μειώσεως των χρεών δημιουργεί προσδοκίες για επίτευξη συμφωνιών και σε άλλους τομείς στο απώτερο μέλλον. Για να συμβεί όμως αυτό είναι αναγκαία μία μεταρρύθμιση, η οποία θα επιτρέψει την συμπερίληψη περισσότερων αναπτυσσόμενων χωρών στην ομάδα των G-20.
 • Όλες οι μεγάλες εμπορικές δυνάμεις, οι ΗΠΑ, η Κίνα, η ΕΕ και οι αναπτυσσόμενες χώρες, πρέπει να συμβάλλουν ενεργά στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις προς όφελος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Η Ρωσία, εκτός του τομέα της ενέργειας, δεν διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο διεθνές εμπόριο. Ο καλύτερος τρόπος για να σημειωθεί πρόοδος είναι να υπάρξει ένας υγιής ανταγωνισμός αλλά και συνεργασία με την Κίνα η οποία μπορεί να οδηγήσει στην επίλυση διεθνών προβλημάτων.
 • Πολλές χώρες του ΟΟΣΑ έχουν συνδράμει σε σημαντικό βαθμό την Ουκρανία.
 • Πέραν των προσπαθειών εδραίωσης της ειρήνης, απαιτούνται θυσίες για την προστασία των παγκόσμιων κοινών αγαθών, παράλληλα με αποφασιστικές παρεμβάσεις υπέρ του διεθνούς κοινωνικού και κλιματικού δικαίου.

Το Κείμενο Πολιτικής υπογράφει ο Κωνσταντίνος Μιχαλόπουλος, Ειδικός Σύμβουλος του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Διαβάστε το εδώ (στα Αγγλικά).