• Η γεωπολιτική αφύπνιση της ΕΕ ύστερα από την κρίση της πανδημίας καλεί για την προώθηση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής που θα καταφέρει να αντιμετωπίσει τη επιθετική και αναθεωρητική συμπεριφορά της Τουρκίας.

• Μέσω του συγκερασμού μιας φιλόδοξης και μιας πραγματιστικής προσέγγισης, Γαλλία και Γερμανία πρέπει και μπορούν να ηγηθούν της ΕΕ εκπονώντας μια ολοκληρωμένη στρατηγική “εξισορροπητικής δέσμευσης” απέναντι στην Τουρκία του Ερντογάν.

• Η στρατηγική ανάσχεσης και ταυτόχρονα δέσμευσης πρέπει να επιτυγχάνει τον σωστό συνδυασμό “καρότου” και “μαστίγιου” και την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στα οφέλη και τις υποχρεώσεις της Τουρκίας.

• Η ΕΕ πρέπει να οικοδομήσει ένα νέο πλαίσιο κατανόησης ανάμεσα στην ίδια και την Τουρκία, στη βάση δύο πυλώνων: το εμπόριο/την οικονομία με στόχο τον εκσυγχρονισμό της Τελωνειακής Ένωσης ΕΕ-Τουρκίας, και τη μετανάστευση με στόχο την αναθεώρηση της Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας του 2016.

• Η Ελλάδα πρέπει να συμβάλλει ενεργά στην προώθηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής “εξισορροπητικής δέσμευσης” της Τουρκίας μέσω της συνδιαμόρφωσης της νέας σχέσης της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το κείμενο πολιτικής υπογράφει ο Καθηγ. Παναγιώτης Τσάκωνας, Κύριος Ερευνητής, Επικεφαλής Προγράμματος Ασφάλειας του ΕΛΙΑΜΕΠ. Μπορείτε να το βρείτε εδώ (στα Αγγλικά).