Το Ενημερωτικό Σημείωμα 32/2012 προσφέρει μια συνοπτική ανάλυση της εσωτερικής πολιτικής της Γεωργίας υπό το φώς των τελευταίων κοινοβουλευτικών εκλογών. Η εύρεση ενός σταθερού σημείου ισορροπίας ανάμεσα στην προώθηση της σχέσεών της με την Δύση και την αναγκαία βελτίωση των σχέσεών της με τη Ρωσία είναι το βασικό αντικείμενο της νέας κυβέρνησης στην Τιφλίδα. Παράγοντες που καθόρισαν το εκλογικό αποτέλεσμα όπως το Ορθόδοξο Πατριαρχείο της Γεωργίας, η εθνοτική και θρησκευτική ταυτότητα των ψηφοφόρων, και η πολιτική του κόμματος του νέου πρωθυπουργού Ιβανισβίλι αναλύονται επίσης στο κείμενο αυτό.