Μπορείτε να διαβάσετε το Ενημερωτικό Σημείωμα 24/2013 της Ερευνήτριας του ΕΛΙΑΜΕΠ Έντα Γκέμι. Στην ανάλυσή της η κ Γκέμι επεξεργάζεται τον Κώδικα Μετανάστευσης, προσπαθώντας να εξηγήσει αν δίνει λύσεις σε παλαιά και νέα προβλήματα.