Στο Ενημερωτικό Σημείωμα 21/2013 ο Δρ. Ιωάννης Αρμακόλας, Ερευνητικός Υπότροφος «Σταύρος Κωστόπουλος» και επικεφαλής του Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης, και η κ. Μπόικα Μπόνεβα, αναλύουν την συνεχιζόμενη πολιτική κρίση στη Βουλγαρία. Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο ΕΛΙΑΜΕΠ μπορείτε  να βρείτε  εδώ.