Το Ενημερωτικό Σημείωμα 50/2016 του Προγράμματος ΝοτιοΑνατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ εστιάζει στην πολιτική κατάσταση στο Κόσοβο. Διερευνά την ακραία πόλωση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης και πώς οι πολιτικές εντάσεις των τελευταίων ετών θέτουν εμπόδια στη διαδικασία οικοδόμησης κρατικών θεσμών και την υιοθέτηση μεταρρυθμίσεων και συμφωνιών που προωθούνται ως αναγκαίες από τη διεθνή κοινότητα