Στο Ενημερωτικό Σημείωμα 15/2013  ο Δρ .Ιωάννης Αρμακόλας, Ερευνητικός Υπότροφος «Σταύρος Κωστόπουλος» και επικεφαλής του Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης, και η Maja Makismovic, βοηθός έρευνας του Προγράμματος, αναλύουν τις μελλοντικές προοπτικές επίλυσης του ζητήματος του Κοσόβου. Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο ΕΛΙΑΜΕΠ μπορείτε  να βρείτε  εδώ.