• Το παρόν κείμενο πολιτικής υποστηρίζει μια ολιστική προσέγγιση που υπερβαίνει τις παραδοσιακές έννοιες της ενεργειακής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της στροφής προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, της δημιουργίας περιφερειακών ενεργειακών αγορών και της εστίασης στη συνεργασία και όχι στον ανταγωνισμό για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη.
  • Η Ανατολική Μεσόγειος, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως εστία κλιματικής αλλαγής, χαρακτηρίζεται από μη βιώσιμες ενεργειακές πρακτικές, οι οποίες οφείλονται στην υψηλή ζήτηση ενέργειας, την χαμηλή αποδοτικότητα και την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, γεγονός που συμβάλλει σε περιβαλλοντικές και οικονομικές προκλήσεις.
  • Η Ανατολική Μεσόγειος χρειάζεται να μεταβεί στην πράσινη ενέργεια, ως λύση στα ενεργειακά προβλήματα και στους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής.
  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη αυτής της μετάβασης, ευθυγραμμιζόμενη με τους στόχους που έχουν τεθεί σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και προωθώντας τη συνεργασία με και μεταξύ των μεσογειακών κρατών.
  • Ο δυνητικός ρόλος του Φόρουμ Φυσικού Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου στην περιφερειακή ενεργειακή συνεργασία είναι κρίσιμος. Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής του πέρα από το φυσικό αέριο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει να αναδειχθεί ως βασική προτεραιότητα.

Το κείμενο υπογράφουν οι Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μπίλκεντ και Επικεφαλής του Προγράμματος Τουρκίας του ΕΛΙΑΜΕΠ και Deniz Çetin, Τελειόφοιτος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μπίλκεντ.

Διαβάστε το εδώ (στα Αγγλικά).