Το πρόγραμμα DEMOS συνέταξε εκθέσεις που βασίζονται σε εμπειρική έρευνα σε μεταβλητές ομάδες ευρωπαϊκών δημοκρατιών. Διατυπώνουν ερευνητικές υποθέσεις, με επίκεντρο την ποικιλομορφία του λαϊκιστικού φαινομένου, χρησιμοποιούν ποιοτικές και / ή ποσοτικές ερευνητικές τεχνικές, συνοψίζουν και σχολιάζουν ερευνητικά ευρήματα και προσπαθούν να κατασκευάσουν συστάσεις πολιτικής που βασίζονται στα ευρήματά τους. Η βασική ιδέα είναι ότι ο λαϊκισμός δεν είναι ένα ομοιόμορφο φαινόμενο και ότι η ανταπόκριση των ευρωπαϊκών δημοκρατιών και της ίδιας της ΕΕ, που αντιμετωπίζει σήμερα λαϊκιστικές προκλήσεις, δεν μπορεί να είναι ομοιόμορφη, αλλά πρέπει να προσαρμοστεί στις πολλαπλές ποικιλίες και εκδηλώσεις του λαϊκισμού.

Τα ακόλουθα δύο Κείμενα Εργασίας συντάχθηκαν από τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο και τον Εμμανουήλ Τσατσάνη μεταξύ άλλων:

Κείμενο εργασίας (Απρίλιος 2020): Λαϊκή Επικοινωνία στα Κοινωνικά Μέσα

Αυτό το κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα ευρήματα της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας για τη λαϊκιστική επικοινωνία στο Facebook. Συγκεκριμένα, εξετάζει το πώς οι λαϊκιστές πολιτικοί από όλη την Ευρώπη χρησιμοποίησαν το Facebook στις εκστρατείες τους για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Μάιο του 2019 και το συγκρίνουν με αναρτήσεις από τον Ιούλιο του 2019.

Κείμενο εργασίας (Ιούνιος 2020): Τα Λαϊκά Κόμματα στη Σύγχρονη Ευρώπη

Αυτό το κείμενο εργασίας εξετάζει δεκαέξι ευρωπαϊκά λαϊκιστικά κόμματα και κινήματα σε ολόκληρη την ήπειρο και υποστηρίζει ότι, ενώ όλα τα είδη Λαϊκισμού ανταποκρίνονται στο τυπικό λαϊκιστικό πλαίσιο, δεν υπάρχει ένας αλλά τέσσερις λαϊκισμοί στη σύγχρονη Ευρώπη. Αποδεικνύει το επιχείρημα τοποθετώντας την επιλογή των υποθέσεων στις ακόλουθες διχοτομίες: λαϊκισμός αποκλεισμού v. εγκλείων ή συμπεριληπτικός λαϊκισμός, αυταρχικός v. μη-αυταρχικός λαϊκισμός, ισχυρός νατιβιστικός v. αδύναμος νατιβιστικός λαϊκισμός και ριζοσπαστικός δημοκρατικός v. συνωμοτικός λαϊκισμός. Έτσι, με βάση αυτές τις μεταβλητές, εισαγάγει τέσσερις τύπους κομματικού λαϊκισμού: (1) ριζοσπαστικά δεξιά λαϊκιστικά κόμματα, (2) ριζοσπαστικοί αριστεροί λαϊκιστές, (3) αντι-φιλελεύθερα (μετα-κομμουνιστικά) λαϊκιστικά κόμματα, (4) λαϊκιστές “εναντίον του κατεστημένου” και πολιτικοί παράγοντες-επιχειρηματίες.