Εισαγωγική Έκθεση ΙΡΜΑ: Greece

Συγγραφέας: Άννα Τριανταφυλλίδου, ΕΛΙΑΜΕΠ και EUI

Με την συνεργασία της ερευνητικής ομάδας του προγράμματος ΙΡΜΑ: Αγγελιή Δημητριάδη, Μικαέλα Μαρούφωφ, Πάνος Χατζηπροκοπίου, Έντα Γκέμη, Μαρίνα Νικόλοβα και Κλεοπάτρα Γιουσέφ.