Από τότε που ξέσπασε η οικονομική κρίση το 2010, διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις έχουν αναβαθμίσει το θεσμικό οπλοστάσιο που διαθέτει το ελληνικό κράτος για να καταπολεμήσει τη διαφθορά. Ωστόσο, οι νέοι μηχανισμοί κατά της διαφθοράς δεν έχουν τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Παρά την πρόοδο στην καταπολέμηση της διαφθοράς, όχι μόνο της διαφθοράς μικρής κλίμακας που αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και της εκτεταμένης ή πολιτικής διαφθοράς, εξακολουθούν να επισημαίνουν την περίπτωση της Ελλάδας ως «ακραία» στις διεθνείς συγκρίσεις. Το κανονιστικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς έχει αποδειχθεί ελλιπές – υπάρχει κενό στην εφαρμογή της πολιτικής και διαδοχικές κυβερνήσεις έχουν χρησιμοποιήσει την καταπολέμηση της διαφθοράς για πολιτικούς σκοπούς. Ωστόσο, είναι δυνατόν για την Ελλάδα να εφαρμόσει περαιτέρω μέτρα για την καταπολέμηση της πολιτικής διαφθοράς, ιδίως σήμερα όταν απαιτείται εμπιστοσύνη προς τους πολιτικούς θεσμούς για την καταπολέμηση της πανδημίας Covid-19. Μερικές σχετικές προτάσεις διατυπώνονται σε αυτό το κείμενο πολιτικής.

Το κείμενο πολιτικής υπογράφει ο Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος, Κύριος Ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ και Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και αποτελεί προϊόν έρευνας, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Έργου ANTICORRP, στο οποίο συμμετείχε το ΕΛΙΑΜΕΠ ως εταίρος. Το κείμενο δημοσιεύεται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς, 9 Δεκεμβρίου.

Μπορείτε να το διαβάσετε εδώ (στα Αγγλικά).