Δημοσιεύτηκε έκθεση με τίτλο «Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα κατά τη Διάρκεια της Κρίσης: 2010-2014. Επισκόπηση, Αποτίμηση και Προτάσεις Πολιτικής». Την έκθεση εκπόνησε το Παρατηρητήριο για την Κρίση του ΕΛΙΑΜΕΠ, μετά από σχετική ανάθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Η Πολιτική Οικονομία των Μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα».

Η έκθεση κυκλοφορεί ηλεκτρονικά ως έκδοση της Τράπεζας της Ελλάδας και του Παρατηρητηρίου για την Κρίση του ΕΛΙΑΜΕΠ. Τη συγγραφή της έκθεσης συντόνισε και επιμελήθηκε επιστημονικά ο Δημήτρης Κατσίκας (Επικεφαλής του Παρατηρητηρίου για την Κρίση), ενώ στο έργο συμμετείχαν οι ερευνητές Μαριάνθη Αναστασάτου, Ελισάβετ Νίτση, Αθανάσιος Πετραλιάς, Κυριάκος Φιλίνης καθώς και ο Γιάννης Βιντζηλαίος και ο Αλέξανδρος Γεωργακόπουλος.

Η έντυπη έκδοση της έκθεσης θα παρουσιαστεί σε ειδική εκδήλωση η οποία θα ανακοινωθεί από την ιστοσελίδα και τα κοινωνικά μέσα του Παρατηρητηρίου για την Κρίση και του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Η έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ