Διαθέσιμη είναι διαδικτυακά η τελευταία έκδοση του περιοδικού Southeast European and Black Sea Studies. Πρόκειται για ειδικό τεύχος που εστιάζει στην ουκρανική κρίση και τους  μη κρατικούς δρώντες. Το τεύχος επιμελούνται ο Δρ. Εμμανουήλ Καραγιάννης και η Δρ Tracey German, αμφότεροι από το King’s College London.