Η ερευνήτρια του ΕΛΙΑΜΕΠ Δρ Ρουμπίνη Γρώπα δημοσίευσε ανάλυσή της με θέμα: ‘The Migration-Development Nexus: Time for a Paradigm Shift’ ως τμήμα της έκθεσης Think Global -Act European (TGAE). Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.