Η επιστημονική συνεργάτις του ΕΛΙΑΜΕΠ Δρ. Παναγιώτα Μανώλη έγραψε το κεφάλαιο: ‘The Political Economy of the Greek Crisis: Collective Action Perspectives’ στο βιβλίο του Παναγιώτη Λιαργκόβα: Greece: Economics, Political and Social Issues (Nova Science, 2012). Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το βιβλίο εδώ.