Το κέιμενο του Δρος Ιωάννη Γρηγοριάδη αναλύει την ελληνική εξωτερική πολιτική προς τη Μέση Ανατολή μέσα στο πλαίσιο της ελληνικής οικονομικής κρίσης και της λεγόμενης «Αραβικής Άνοιξης».Πραγματεύεται, μεταξύ άλλων, τρόπους με τους οποίους η Ελλάδα μπορεί να ενισχύσει τη θέση της στην περιοχή, οι οποίοι δεν είναι «οικονομικά απαγορευτικοί» τη σημερινή εποχή.