Οι μετανάστριες έχουν χειρότερα αποτελέσματα κοινωνικής και οικονομικής ένταξης, σε σύγκριση με τους άντρες ομόλογούς τους. Μεταξύ άλλων διεθνών θεσμών, ο ΟΟΣΑ έχει τονίσει την ανάγκη να διευκολυνθεί η ένταξη των μεταναστριών ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που στοχεύει στην ελαχιστοποίηση της απομόνωσής τους. Προς αυτή την κατεύθυνση, η ΕΕ αναγνωρίζει τη δύναμη της επιχειρηματικότητας ως εργαλείο ένταξης, το οποίο αφενός μπορεί να διευκολύνει την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ένταξη των μεταναστευτικών πληθυσμών και ταυτόχρονα μπορεί να ενισχύσει τη συνολική οικονομική δύναμη και συνοχή της Ε.Ε. Έτσι, το έργο ATHENA διεξήγαγε έρευνα, εκπαίδευσε επαγγελματίες και δρομολόγησε πιλοτικά υπηρεσίες υποστήριξης της επιχειρηματικότητας που στόχευαν σε γυναίκες μετανάστριες σε διάστημα δύο ετών.

Τα αποτελέσματα των διδαγμάτων που αντλήθηκαν από τη διαδικασία και οι συστάσεις για τα επόμενα βήματα τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο κατέληξαν στις προτάσεις πολιτικής του έργου ATHENA με τίτλο: “Δημιουργία ενός ανοιχτού δρόμου προς την επιχειρηματικότητα των μεταναστριών”.Μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο πολιτικής στα αγγλικά με την περίληψη στα αγγλικά, γαλλικά, ελληνικά, γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά εδώ.Το έργο ATHENA (Approaches To valorise the High ENtrepreneuriAl potential of migrant women to contribute to their social and economic integration / Προσεγγίσεις για την αξιοποίηση του Υψηλού Επιχειρηματικού δυναμικού των μεταναστριών για να συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική τους ένταξη) είναι ένα διετές έργο που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα AMIF.