Το δεύτερο κείμενο πολιτικής του ερευνητικού προγράμματος MEDIADEM μόλις δημοσιεύθηκε. Το κείμενο περιέχει μια επισκόπηση των παραγόντων που έχουν επιπτώσεις στην ελευθερία και την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης σε 12 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βέλγιο, Βουλγαρία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ισπανία, Ιταλία, Μεγάλη Βρετανία, Ρουμανία, Σλοβακία, Φινλανδία) και σε δύο κράτη υποψήφια προς ένταξη (Κροατία και Τουρκία) και διατυπώνει συστάσεις πολιτικής για την αντιμετώπισή τους. Δείτε το δεύτερο κείμενο πολιτικής εδώ (στα αγγλικά).