Σε άρθρο του που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Carnegie Europe, ο Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ Δρ. Θάνος Ντόκος αναλύει τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας μετά τη συμφωνία της 29ης Νοεμβρίου. Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το κείμενο.