Σε κείμενο ανάλυσής του που δημοσιεύθηκε στo Carnegie Europe, ο Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ Δρ. Θάνος Ντόκος επεξεργάζεται τις δυνατότητες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και εξηγεί γιατί η Ελλάδα είναι ιδιαιτέρως σημαντική για τα γεωπολιτικά ενδιαφέροντα της Δύσης. Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το κείμενο.