Σε κείμενο ανάλυσής του που δημοσιεύθηκε στo Carnegie Europe, ο Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ Δρ. Θάνος Ντόκος επεξεργάζεται της πιθανές γεωπολιτικές επιπτώσεις σε περίπτωση εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ. Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το κείμενο.