Σε κείμενο ανάλυσής του που δημοσιεύθηκε στη σειρά «Κάτοπτρον» του Ιδρύματος Κόνραντ Αντενάουερ, ο Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ Δρ. Θάνος Ντόκος επεξεργάζεται τις δυνατότητες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής υπό συνθήκες οικονομικής κρίσης.  Το κείμενο είναι διαθέσιμο εδώ.