Σε κείμενο ανάλυσής του που δημοσιεύθηκε στo Europe’s World, ο Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ Δρ. Θάνος Ντόκος εξηγεί γιατί είναι απαραίτητος ο τερματισμός του εμφυλίου πολέμου στη Συρία. Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το κείμενο.