Ο ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ, Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης, δημοσίευσε βιβλίο με τίτλο ‘Ο Σίσυφος στην Ανατολή – 150 κείμενα και φωτογραφίες για την Τουρκία’, από τις εκδόσεις Επίκεντρο.