Το παρόν κείμενο πολιτικής εκπονήθηκε στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών δραστηριοτήτων για το Civil Society and Think Tank Forum της Συνδιάσκεψης της Διαδικασίας του Βερολίνου 2023 που έλαβε χώρα στα Τίρανα και στο οποίο το ΕΛΙΑΜΕΠ συμμετείχε ως συνδιοργανωτής.

Το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ συμμετείχε με συμβουλευτικό ρόλο βοηθώντας τους επικεφαλής των ομάδων εργασίας να προσαρμόσουν τα συμπεράσματα και τις συστάσεις με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο προκειμένου να απευθυνθούν στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στις Βρυξέλλες, στα κράτη-μέλη της ΕΕ και στα Δυτικά Βαλκάνια.

Οι συστάσεις αυτές προκύπτουν από διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες σε θέματα ασφάλειας από όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων στο πλαίσιο της θεματικής ομάδας εργασίας για την ασφάλεια και τη γεωπολιτική. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στον τρόπο προώθησης της περιφερειακής συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας. Η διαδικασία περιελάβανε τρεις διαβουλεύσεις με 50 εμπειρογνώμονες σε θέματα ασφάλειας από τα Δυτικά Βαλκάνια και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, καθώς και μια δημόσια διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Πρίστινα με 51 συμμετέχοντες. Στόχος της διάσκεψης αυτής ήταν η ανάλυση των πρωταρχικών συμπερασμάτων των διαβουλεύσεων και η διατύπωση μιας σειράς συστάσεων για την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας. Το Kosovar Centre for Security Studies (KCSS) συντόνισε τη διαδικασία διαβούλευσης, μαζί με μια βασική ομάδα εμπειρογνωμόνων ασφάλειας από καθεμία από τις έξι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.

Μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο εδώ (στα Αγγλικά).