• Ο παραδοσιακός διαχωρισμός “κεμαλιστές έναντι ισλαμιστών” αντικαθίσταται από αυτόν ανάμεσα σε αυταρχισμό και εκδημοκρατισμό.
  • Ο ανταγωνισμός μεταξύ αυταρχικού κρατισμού και εκδημοκρατισμού θα κρίνει το μέλλον της χώρας.
  • Η αντιπολίτευση σήμερα αντανακλά τη βαθιά κοινωνική ανάγκη για αλλαγή και εκδημοκρατισμό.
  • Οι ψηφοφόροι του ΑΚΡ και του MHP έχουν πολύ πιο σκληρές εθνικιστικές και λιγότερο δημοκρατικές αντιλήψεις από τους ψηφοφόρους των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Το Policy brief υπογράφει ο Ευάγγελος Αρεταίος, Επιστημονικός Συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ στο Πρόγραμμα Τουρκίας.

Διαβάστε το εδώ (στα Αγγλικά).