Αν και πολλοί πίστεψαν ότι με τις Συµφωνίες του Όσλο (1993) το Παλαιστινιακό, ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα του δεύτερου µισού του 20ου αιώνα, είχε βρει επιτέλους τη λύση του δυστυχώς η συγκεκριμένη ειρηνευτική διαδικασία, όπως και όλες όσες ακολούθησαν στις αρχές του 21ου αιώνα, ναυάγησε και φτάσαμε στον Οκτώβριο του 2023 σε μία νέα ανάφλεξη, με χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες και σχεδόν 2.000.000 εκτοπισμένους. Πρέπει να προσεγγίσουμε τον πόλεμο Ισραήλ- Χαμάς στο γενικότερο πλαίσιο αυτής της αντιπαράθεσης. Η διένεξη Ισραήλ και Παλαιστινίων είναι από τις πλέον μακροχρόνιες στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, με το Παλαιστινιακό να συνιστά διαχρονικά και παράγοντα αστάθειας και βίας για την περιφερειακή, αλλά και τη διεθνή ασφάλεια.

Το Ευρετήριο Στρατηγικών Όρων είναι ένα ζωντανό, σύγχρονο σύγγραμμα πηγών που μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση της διαχρονικότητας, των τελευταίων εξελίξεων και κυρίως των στρατηγικών παραγόντων που έχουν διαμορφώσει την Αραβοϊσραηλινή διένεξη το 1947 έως σήμερα. Στόχος του είναι να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς για την δημόσια συζήτηση για την Αραβοϊσραηλινή διένεξη, παρέχοντας στον αναγνώστη, με εύληπτο, αλλά όχι απλοϊκό τρόπο, μια συνολική επισκόπηση των σημαντικών στοιχείων αυτού του περίπλοκου θέματος, χωρίς να υποστηρίζει κάποια πλευρά ή να αναπαράγει τα επιχειρήματά της. Το Ευρετήριο είναι δομημένο σε πέντε άξονες, πέντε τρόπους για να παρουσιάσει κάποιος την διένεξη: α) όροι και ιστορικά γεγονότα, β) πρόσωπα, γ) διεθνή κείμενα και διασκέψεις, δ) κράτη, σχέσεις μεταξύ κρατών, περιοχές και ε) οργανισμοί, οργανώσεις, όργανα.

Το Ευρετήριο, που υπογράφει ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, Κύριος Ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ,  αποτελεί επικαιροποιημένη και εμπλουτισμένη εκδοχή του Στρατηγικού Αλφαβηταριού Αραβο- Ισραηλινής Διένεξης που επιμελήθηκε ο Θάνος Ντόκος και εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2010. Στην διαμόρφωση της επικαιροποιημένης εκδοχής συνέβαλαν ο Στέφανος Κοντογιάννης και η Αντωνία Κουμποτή.

Διαβάστε το εδώ σε μορφή pdf.