Η τελική μελέτη του ΕΛΙΑΜΕΠ με θέμα: «Αξιολόγηση των επιδράσεων στην πορεία της ελληνικής οικονομίας των πολιτικών που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ». Μπορείτε να βρείτε περισσότερεςπληροφορίες για το πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος, εδώ.